Ad. Plán Bratislava (4. časť) – Ján Hrčka

Ján Hrčka,

posielam odpoveď na tvoj 4. blog.

Opakovane sa v tvojich komentoch ukazuje jeden moment a preto ale najskôr zareagujem naň. Plán Bratislava písali odborníci. Od začiatku sme si však povedali, že plánujeme napísať knihu, ktorá bude aj populárna, aby si ju prečítali aj ľudia mimo komunity odborníkov. Chceli sme ukázať nový pohľad na Bratislavu mimo existujúcich tém a konliktov a ten pohľad sme chceli ukázať výrazne širšiemu publiku. Pri hľadaní vhodnej podoby knihy sme preto pochopiteľne upúšťali od uvádzania množstva zdrojov, vzrocov a výpočtov, ktoré by ju pre širšie publikum robili neatraktívnou a málo čitatelnou. Avšak za každým číslom v nej uvedeným je korektný údaj z konkrétneho zdroja alebo reálny výpočet.

A teraz k tvojej otázke o podielových daniach.

Bratislava (mesto, bez mestských časti) za rok 2017 dostala od štátu 132 mil. EUR z podielových dani. To pri 430 tis. obyvateľoch vychádza na 308 EUR na obyvateľa na rok. To, koľko EUR dostane obec zo štátneho rozpočtu, sa počíta na základe komplikovaného vzorca (http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/012415Pr4.pdf), ktorý berie do úvahy:

  • počet obyvateľov (viac obyvateľov = viac peňazí)
  • nadmorskú výšku (vyššia poloha = viac peňazí)
  • počet žiakov (viac žiakov = viac penazi)
  • počet dôchodcov (viac dôchodcov = viac peňazí)

Tento vzorec je “relatívny” – obce sa porovnávajú voči sebe. Teda to znamená, že keď Bratislava dostala v roku 2017 308 EUR na človeka na rok, nebolo to iba vďaka 430 tis. obyvateľom, ale aj kvôli nadmorskej výške či počtu dôchodcov a žiakov.

Pridanie nového obyvateľa teda nezvýši podiel mesta o rovnakých 308 EUR, ale menej – lebo nadmorská výška sa nezmenila a ak to je dospelý človek, tak ani počet žiakov či dôchodcov. Jedná sa len o tú časť výpočtu, ktorá zohľadňuje čistý počet obyvateľov a to je približne 42 %, čo znamená okolo 129 EUR na nového obyvateľa. Z matematického hľadiska ide o rozdiel medzi priemerom a parciálnou prvou deriváciou. Jedná sa samozrejme len o odhad, presný efekt závisí od toho, koľko deti napr. s novými rodinami príde, ako sa zmenia počty obyvateľov v iných obciach, atď.

Matúš Vallo

question Zostaňme v kontakte Odoberajte novinky question Opýtajte sa ma

Opýtajte sa ma

Ak máte konkrétnu otázku,
nebojte sa ma opýtať:

Zostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju mailovú adresu a ja vám budem posielať dôležité novinky o Bratislave a našom tíme.