Kandidáti a kandidátky do komunálnych volieb

Team kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a starostov, s ktorými budeme spoločne presadzovať Plán Bratislava.

Náš team tvoria odborníci, komunálni politici aj mestskí aktivisti. Vzišiel zo spolupráce Teamu Vallo a strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia. Našou snahou je pomôcť Matúšovi Vallovi vyhrať primátorské voľby a dosiahnuť čo najsilnejšie zastúpenie poslancov v mestskom zastupiteľstve. Myslíme si, že naše mesto dnes zo všetkého najviac potrebuje spoluprácu a potrebuje plán. Bez dobrej komunikácie na všetkých úrovniach mesta, bez vzájomnej dôvery, zrozumiteľného plánu a silného teamu sa Bratislava ďalej nepohne.

Našim cieľom je lepšia Bratislava a veríme, že aj s vašou podporou sa nám to podarí.

Vyhľadajte svojho kandidáta

Kandidáti
Mestská čásť

Team kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva

Adam Berka

Adam Berka

Volebný obvod: 1

36 rokov, Staré Mesto

Architekt, kníhkupec a aktivista, autor projektov Miesta Mesta a Bratislava Budúcnosti.

Michal Brat

Michal Brat

Volebný obvod: 3

33 rokov, Ružinov

Marketingový manažér kníhkupectva, podieľa sa na realizácii množstva kultúrnych projektov. Celý život sa profesionálne venuje komunikácii a projektovému riadeniu. Občiansky sa angažuje v téme bývalého hotela Danube.

František Brliť

František Brliť

Volebný obvod: 16

61 rokov, Petržalka

Riaditeľ spoločnosti zameranej na projektovanie stavieb dopravnej infraštruktúry, je odborníkom v oblasti dopravných stavieb, zvlášť mostov.

Milena Fejérová

Milena Fejérová

Volebný obvod: 11

57 rokov, Karlova Ves

Regionálna koordinátorka strany SPOLU, primárne sa venuje náboru kandidátov. Viac na stránke teamvallo-ba4.sk

Libor Gula

Libor Gula

Volebný obvod: 10

43 rokov, Dúbravka

Ekonóm a miestny poslanec za Dúbravku. Venujem sa ekonomike, financiám a komunálnej politike. Viac info o mne nájdete na: teamvallo-ba4.sk

Boris Hrbáň

Boris Hrbáň

Volebný obvod: 16

50 rokov, Petržalka

Architekt, špeciatlista v oblasti bývania, zaoberá sa udržateľným rozvojom miest a komunít. Je zakladateľom platformy Miesta pre ľudí, ktorá sa venuje dostupnosti bývania. Stál pri vzniku Nadácie Cvernovka, je členom jej správnej rady.

Adrian Jankovič

Adrian Jankovič

Volebný obvod: 9

23 rokov, Devínska Nová Ves

Študent priestorového plánovania, kde sa venuje rozvoju miest, pôsobí v IT sfére a je nadšenec udržateľných spôsobov dopravy. Web: jankovic2018.sk

Dušan Jaura

Dušan Jaura

Volebný obvod: 16

51 rokov, Petržalka

Riaditeľ Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, venuje sa výchove, vzdelávaniu, fundraisingu a medzinárodným kontaktom, teda všetkému, čomu sa hovorí manažovanie školy.

Róbert Kalmár

Róbert Kalmár

Volebný obvod: 17

38 rokov, Rusovce

Daňový poradca, venuje sa daňovému a účtovnému poradenstvu v súlade s rýchlo sa meniacou slovenskou legislatívou.

Ľuboš Kačírek

Ľuboš Kačírek

Volebný obvod: 16

46 rokov, Petržalka

Vysokoškolský pedagóg na FiF UK v Bratislave, venuje sa histórii a kultúrnemu dedičstvu, aktuálne aj poslanec MČ Bratislava-Petržalka, kde sa primárne venuje oblasti školstva a kultúry. Viac o mne môžete nájsť na stránke teamvallopetrzalka.sk/kandidati/

Dana Kleinert

Dana Kleinert

Volebný obvod: 1

43 rokov, Staré Mesto

Dizajnérka a občianska aktivistka, je iniciátorkou a spoluautorkou projektov pomáhajúcim dobrému životu v meste a fungovaniu komunít. Projekty prepájajú kvalitný verejný priestor so sociálnym, ekonomickým a kultúrnym prostredím.

Michal Kovács

Michal Kovács

Volebný obvod: 11

32 rokov, Karlova Ves

Ekonóm, venuje sa najmä inovovaniu vzdelávania, rozvoju talentu a prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí so Slovenskom. Viac na stránke michalkovacs.sk

Michala Kozáková

Michala Kozáková

Volebný obvod: 16

31 rokov, Petržalka

Architekt, zamestnanec referátu územného plánovania, investícii, verejného obstarávania v rámci stavieb v samospráve, externý člen komisie v cene profesora Lacka za rok 2018 v oblasti urbanizmu, iniciátor a koordinátor spolupráce mestskej časti s fakultou architektúry v oblasti urbanizmu. Viac o mne môžete nájsť na stránke teamvallopetrzalka.sk/kandidati/

Ivan Kraszkó

Ivan Kraszkó

Volebný obvod: 3

52 rokov, Ružinov

Dlhodobo sa venujem organizácii a riadeniu v zdravotníctve. Mám dlhoročné skúsenosti s úspešným vedením firmy a prácou s ľuďmi. Podieľam sa na organizovaní veľkých vzdelávacích podujatí pre lekárov a lekárnikov. Srdcom psičkár a zástanca ochrany divokej prírody.

Tatiana Kratochvílová

Tatiana Kratochvílová

Volebný obvod: 16

59 rokov, Petržalka

Dopravná inžinierka, celoživotne sa venuje doprave, ale v posledných rokoch, ako aktivistka, aj životnému prostrediu, vode a iným mestským témam. Viac o mne môžete nájsť na stránke teamvallopetrzalka.sk/kandidati/

Jakub Kuruc

Jakub Kuruc

Volebný obvod: 16

24 rokov, Petržalka

Občiansky aktivista, pôsobí v reklame. Venuje sa dobrovoľníckym aktivitám, prevažne v kultúrnej a environmentálnej oblasti. Viac o mne môžete nájsť na stránke teamvallopetrzalka.sk/kandidati/

Roman Lamoš

Roman Lamoš

Volebný obvod: 1

35 rokov, Podunajské Biskupice

Som otec dvoch detí, ktorý sa venuje práci autorizovaného stavebného inžiniera, no v prvom rade som srdcom biskupičan, ktorý chce aby jeho rodisko napredovalo.

Jakub Mrva

Jakub Mrva

Volebný obvod: 5

34 rokov, Nové Mesto

Risk manager v medzinárodnej spoločnosti. Predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, člen Komisie dopravy, kontroly verejného poriadku a životného prostredia Bratislava - Nové Mesto.

Tomáš Palkovič

Tomáš Palkovič

Volebný obvod: 16

32 rokov, Petržalka

Podnikateľ v oblasti vzdelávania a IT špecialista. Venuje sa udržateľnej doprave so zameraním na cyklistickú dopravu. Viac o mne môžete nájsť na stránke tomaspalkovic.sk

Peter Strapák

Peter Strapák

Volebný obvod: 3

41 rokov, Ružinov

Pracuje v nadnárodnej IT korporácií na pozícií ako IT architekt. Taktiež je zakladajúcim členom hnutia Progresívne Slovensko, kde zastáva pozíciu predsedu miestnej bunky Bratislava - Ružinov. V minulosti sa angažoval na viacerých akciách aktivistov, napr. proti výstavbe bytového domu v Ružinove - Trnávke, alebo aj na rôznych upratovacích akciách pri čistení nelegálnych skládok odpadu.

Drahan Petrovič

Drahan Petrovič

Volebný obvod: 16

49 rokov, Petržalka

Architekt so zameraním na obytné budovy, verejný priestor a tvorbu miest. Viac o mne môžete nájsť na stránke teamvallopetrzalka.sk/kandidati/

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka Antalová Plavuchová

Volebný obvod: 6

39 rokov, Rača

Zakladateľka viacerých úspešných lokálnych iniciatív (Rodinné centrum Ráčik, Stará jedáleň, Krasňanský Zelovoc) a zároveň poslankyňa za Raču. Venuje sa participatívnym procesom v samospráve a záleží jej rozvoji a kvalite služieb poskytovaných mestom.

Igor Polakovič

Igor Polakovič

Volebný obvod: 12

42 rokov, Lamač

Zakladateľ StartLab.sk - najúspešnejšej Slovenskej crowdfundingovej platformy. Venuje sa podpore občianskych iniciatív a zapájaniu ľudí do rozhodovania o fungovaní a podobe svojho mesta. Rád pomáha na svet startupom, inovatívnym projektom a projektom s pridanou spoločenskou hodnotou. lepsilamac.sk/

Jana Poláčiková

Jana Poláčiková

Volebný obvod: 3

51 rokov, Ružinov

Vysokoškolská pedagogička, projektová manažérka pre vedu a výskum, učí študentov (aj seba) myslieť, nie čo si majú myslieť.

Viera Psotková

Viera Psotková

Volebný obvod: 10

47 rokov, Dúbravka

IT analytička, venuje sa občianskym aktivitám, ktoré sú zamerané na verejné priestory a mestskú zeleň (Participatívny proces – Panenská ulica a okolie, pripravujem projekt otvorenia areálu bývalej materskej škôlky v Dúbravke pre verejnosť). Pracuje ako dobrovoľníčka s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Viac na stránke teamvallo-ba4.sk

Adam Sarlós

Adam Sarlós

Volebný obvod: 16

26 rokov, Petržalka

Podnikateľ, aktivista, študent histórie na Univerzite Komenského. Založil a aktívne vedie iniciatívu Bývanie pre mladých a spoluzakladal iniciatívu Chodíme pešo. Viac o mne môžete nájsť na stránke teamvallopetrzalka.sk/kandidati/

Matej Vagač

Matej Vagač

Volebný obvod: 1

50 rokov, Staré Mesto

Manažér, člen iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) už 16 rokov sleduje a upozorňuje na prešľapy samosprávnych orgánov, a to v súvislosti so záchranou tradičných hodnôt mesta. Angažuje sa pri záchrane verejnej zelene a parkov v Bratislave (Šafárikovo námestie, zeleň pri Justičnom paláci, Kollárovo námestie).

Jakub Vallo

Jakub Vallo

Volebný obvod: 3

34 rokov, Ružinov

Lekár – anestéziológ, aktívny v odberovo-transplantačnom tíme na Bratislavských Kramároch. Rád počúva operu, prírodu a ľudí

Matúš Vallo

Matúš Vallo

Volebný obvod: 1

40 rokov, Staré Mesto

Architekt a aktivista, je zakladateľom občianskeho združenia My sme mesto, stojí za iniciatívou Mestské zásahy a spojil viac ako 70 odborníkov pre napísanie knihy Plán Bratislava.

Tomáš Vašek

Tomáš Vašek

Volebný obvod: 10

54 rokov, Dúbravka

Ako člena občianskeho združenia Lepšia doprava ma zaujímajú otázky udržateľnej mobility.

Miroslava Vermeiren

Miroslava Vermeiren

Volebný obvod: 6

34 rokov, Rača

Bratislavčanka z vlastnej vôle, s nadšením pre inovatívne riešenia, enviromentálne témy, cyklickú ekonomiku a elektromobilitu.

Martin Vician

Martin Vician

Volebný obvod: 11

38 rokov, Karlova Ves

Ekonóm, popri účtovníctve a daňovom poradenstve sa venuje startupom a inováciám. Viac na stránke teamvallo-ba4.sk

Katarína Šimončičová

Katarína Šimončičová

Volebný obvod: 3

70 rokov, Ružinov

Som ochranárka a aktivistka, s celou svojou energiou sa venujem záchrane stromov. Napriek útokom aj prehrám to robím už desaťročia. Občas ma nazývajú „strombudsmanka“.

Lucia Štasselová

Lucia Štasselová

Volebný obvod: 3

59 rokov, Ružinov

Aktuálne sa venuje najmä komunálnej politike v Bratislave. Pracuje ako nezávislá konzultantka pre fundraising a rozvoj neziskových organizácií a koordinátorka aktivít Kolégia pamäti národa na Slovensku pri neziskovej organizácii Post Bellum.

Zuzana Šubová

Zuzana Šubová

Volebný obvod: 8

49 rokov, Devín

Manažérka v oblasti eurofondov, predtým profesné pôsobenie v oblasti finančného sektora - bankopoistenie, privátne bankovníctvo. Viac o mne nájdete na stránke teamvallo-ba4.sk/program/devin/

question Zostaňme v kontakte Odoberajte novinky question Opýtajte sa ma

Opýtajte sa ma

Ak máte konkrétnu otázku,
nebojte sa ma opýtať:

Pridajte sa k nám

Máte chuť, čas a nápad, ako pomôcť zrealizovať náš plán? Pridajte sa k nám a napíšte nám.

Zostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju mailovú adresu a ja vám budem posielať dôležité novinky o Bratislave a našom tíme.