Team Vallo

Sme generácia, ktorá už odmieta zvyknúť si na nefunkčné a polovičaté riešenia.

Team Vallo

Team Vallo

Matúš Vallo spojil skupinu odborníkov a odborníčok, ktorá viac ako rok pripravovala a písala návod na lepšiu Bratislavu – Plán Bratislava. Plán Bratislava je strategický dokument, ktorý ponúka riešenia na základné problémy nášho mesta. Viacerí z nás sme sa na jeho príprave podieľali a je pre nás prirodzené, že Plán Bratislava chceme uviesť do praxe. Sme Team Vallo, odborný team spolupracovníkov, ktorý podporuje Matúša Valla v jeho kandidatúre na post primátora Bratislavy.

Team Vallo je otvorená občianska platforma a my všetci sme pripravení venovať svoje skúsenosti a odborné znalosti pre svoje mesto. Chceme spolupracovať s každým, komu na Bratislave záleží a kto vidí jej výhody, problémy aj riešenia podobne ako my. Nie len počas práce na Pláne Bratislava sme mali možnosť dobre spoznať Matúša Valla. Sme presvedčení, že vďaka jeho energii, znalostiam, schopnosti a láske k mestu bude dobrým primátorom. Uvedomujeme si však aj to, že len jeden človek mesto nezmení. A preto v nastávajúcich komunálnych voľbách stojíme za Matúšom. S vaším hlasom a podporou naložíme s maximálnou starostlivosťou a oddanosťou mestu, ktoré máme radi, v ktorom žijeme a s ktorým spájame aj svoju budúcnosť.

↓   Náš Bratislavský manifest

Plán Bratislava kniha

Plán Bratislava

Návod na lepšie, moderné, dostupné, rozumné, funkčné, zdravé a kultúrne mesto! Tak sa dá nazvať publikácia Plán Bratislava, ktorú som vytvoril v spolupráci so 76-timi odborníkmi.

Viac o knihe Plán Bratislava

Pridajte sa k nám

Máte chuť, čas a nápad, ako pomôcť zrealizovať náš plán? Pridajte sa k nám a napíšte nám.

Chcem sa pridať

Team Vallo

Matúš Vallo

Matúš Vallo

Architekt, bratislavský mestský aktivista, hudobník. Stojí za iniciatívou Mestské zásahy, ktorá od roku 2008 vygenerovala viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20 slovenských a českých mestách.

Viac o Matúšovi

Adam Berka

Adam Berka

Architekt, kníhkupec a aktivista. V roku 2012 rozbehol 82 Bøok & Design Shõp, kníhkupectvo zamerané na architektúru, dizajn, umenie a ilustráciu. V roku 2017 vydal prvú knihu - Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky. Založil projekty Miesta Mesta a Bratislava Budúcnosti, ktorým sa aktívne venuje. Dlhodobo sa zapája do aktivít, ktoré vedú k oprave Námestia slobody. V Team Vallo patrí do skupiny kandidátov pre mestské alebo miestne zastupiteľstvo.

Lýdia Brichtová

Lýdia Brichtová

Povolaním právnička, takmer 25 rokov pôsobila v problematike sociálnej ochrany pre rôzne znevýhodnené cieľové skupiny so zameraním na koncepčnú a legislatívnu činnosť. Je jednou zo štatutárov a hovorcov SOCIOFÓRA - Nezávislej platformy poskytovateľov sociálnych služieb a úzko spolupracuje aj s inými mimovládnymi organizáciami v sociálnej oblasti. V Team Vallo pôsobí ako odborník pre sociálnu oblasť.

František Brliť

František Brliť

Konzultant pre dopravné stavby, ktorým sa v projektovej či konzultačnej činnosti venuje celý život. Podieľa sa na návrhoch riešení rôznych dopravných stavieb nevynímajúc diaľničné stavby či projektoch spojených s prípravou a výstavbou električkových tratí v meste. V Team Vallo patrí do skupiny kandidátov pre mestské alebo miestne zastupiteľstvo.

Vladimír Burjan

Vladimír Burjan

Vydavateľ a šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA, organizátor konferencií Cesty k dobrej škole, bývalý externý poradca ministra školstva a spoluautor reformy školstva Učiace sa Slovensko. V Team Vallo pôsobí ako odborník pre oblasť vzdelávania.

Sergej Kára

Sergej Kára

Dlhoročný sociálny pracovník s ľuďmi bez domova a zároveň jeden zo zakladateľov občianskeho združenia Vagus, ktoré v Bratislave prevádzkuje denný stacionár Domec a pro-sociálnu kaviareň Dobre&Dobré. Posledné roky so svojim tímom vytvárajú inovatívne projekty na pomoc ľuďom bez domova, ktoré ročne pomáhajú tisíckam ľudí v núdzi. V Team Vallo pôsobí ako odborník pre sociálnu oblasť.

Jakub Kmeť

Jakub Kmeť

Dlhodobo sa zameriava na zapájanie verejnosti do práce samospráv. Štyri roky pôsobil v Inštitúte SGI, kde viedol portál Odkazprestarostu.sk a venoval sa ďalším samosprávnym projektom. Posledný pol rok pracoval v Meste Trnava, kde mal na starosti participatívny rozpočet. V Team Vallo pôsobí ako odborník v oblasti participácie.

Bruno Konečný

Bruno Konečný

Právnik s presahom do komunálnej a sociálnej sféry. Fanúšik otvorenej samosprávy. V Team Vallo pôsobí ako odborník pre oblasť verejnej správy.

Táňa Kratochvílová

Táňa Kratochvílová

Dopravná inžinierka, tridsať rokov pracovala na rôznych dopravných pozíciách v samospráve, od správy komunikácií, cez mestské časti až po hlavnú dopravnú inžinierku Bratislavy. Presadzuje riešenie na princípe udržateľnej dopravy, pre zlepšenie životného prostredia, zdravie a bezpečnosť obyvateľov. V Team Vallo patrí do skupiny kandidátov pre mestské alebo miestne zastupiteľstvo.

Ivana Maleš

Ivana Maleš

Konzultantka v odpadovom hospodárstve, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Posledných 14 rokov sa venovala optimalizácii odpadového hospodárstva na úrovni miest, obcí a súkromného sektora. V Team Vallo pôsobí ako odborníčka pre oblasť životného prostredia.

Jakub Mrva

Jakub Mrva

Občiansky aktivista z Nového Mesta, predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty, ktorý sa venuje ochrane prírody a podpory rekreácie a športu v prímestských lesoch. Člen Komisie dopravy, kontroly verejného poriadku a životného prostredia Bratislava-Nové Mesto. V Team Vallo patrí do skupiny kandidátov pre mestské alebo miestne zastupiteľstvo.

Peter Netri

Peter Netri

Projektový manažér, člen Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta a člen výkonnej rady OZ Cyklokoalícia. V Team Vallo pôsobí ako odborník pre oblasť dopravy.

Laco Oravec

Laco Oravec

Ľudskoprávny aktivista, venuje sa menšinovým právam, multikulturalizmu, spoločenským inováciám a verejným politikám. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V Team Vallo pôsobí ako odborník na občiansku spoločnosť.

Lenka Antalová Plavuchová

Lenka Antalová Plavuchová

Zakladateľka viacerých úspešných lokálnych iniciatív (Rodinné centrum Ráčik, Stará jedáleň, Krasňanský Zelovoc) a zároveň poslankyňa za Raču. Venuje sa participatívnym procesom v samospráve a záleží jej rozvoji a kvalite služieb poskytovaných mestom. Za najväčšiu výzvu považuje zlepšenie spolupráce medzi magistrátom a mestskými časťami, zabezpečenie ich rovnomerného rozvoja a vytvorenie pozície koordinátora pre mestské časti. V Team Vallo patrí do skupiny kandidátov pre mestské alebo miestne zastupiteľstvo.

Tomáš Vašek

Tomáš Vašek

IT konzultant a člen občianskeho združenia Lepšia doprava, venuje sa mobilite a rozvoju mesta. V rokoch 2010-2014 bol poslancom mestskej časti Dúbravka. V Team Vallo patrí do skupiny kandidátov pre mestské alebo miestne zastupiteľstvo.

Annamarie Velič

Annamarie Velič

Environmentalistka, venuje sa trvalej udržateľnosti, kvalite pitnej vody a znižovaniuodpadov na Slovensku. Odpadové hospodárstvo a environmentálny manažment vyštudovala v USA, niekoľko rokov pôsobila vo Švédsku ako manažérka pre udržateľný rozvoj. V Team Vallo pôsobí ako odborníčka pre oblasť životného prostredia.

Iveta Chovancova

Iveta Chovancova

Psychologička a terénna sociálna pracovníčka. Má dlhodobé skúsenosti s riadením mimovládnej organizácie a medzinárodnou spoluprácou v oblasti HIV a harm reduction. Spoluzakladala kontaktné centrum pre ľudí v núdzi na otvorenej drogovej scéne v Bratislave. V Team Vallo sa špecializuje na pomoc ohrozeným komunitám.

Bratislavský manifest

Cítime príležitosť zmeniť naše mesto. Či ako budúci mestskí poslanci, či z pozície v exekutíve alebo ako externí spolupracovníci, či konzultanti pri zavádzaní konkrétnych riešení do života. Odmietame si zvyknúť na nefunkčné, polovičaté riešenia a zatváranie očí pred problémami. Uvedomuje si, že pre dosiahnutie skutočnej zmeny nestačí len kritizovať, ale je potrebné aj prevziať zodpovednosť, prinášať konkrétne návrhy a presadiť ich do praxe. Sme pripravení meniť mesto. Vnímame jeho obrovský potenciál, aj mnohé nevyužité príležitosti. Našou spoločnou snahou je lepšia Bratislava v týchto oblastiach:

Verejný priestor
Bratislava má byť schopná naplniť vysoké nároky svojich obyvateľov na verejný priestor, od priechodnosti chodníkov až po vzhľad a funkčnosť námestí a parkov. Uvedomujeme si, že práve kvalita verejného priestoru určuje okrem iného aj to, ako sa k sebe obyvatelia správajú.

Doprava
Naše mesto musí riešiť kritickú dopravnú situáciu zlepšovaním kvality a dostupnosti mestskej hromadnej dopravy, zmysluplnou parkovacou politikou a efektívnym využívaním a spracovávaním dát. Používanie mestskej hromadnej dopravy sa má stať preferovanou voľbou obyvateľov pri pohybe po meste.

Rozvoj mesta
Pre kvalitný život v Bratislave nestačí len asfaltovať cesty, ale je potrebné, v dobe stavebného boomu, regulovať a mať pod kontrolou rozvoj mesta. Dnes určujú pravidlá výstavby developeri a samospráva im len sekunduje. Chceme tento vzťah kompletne obrátiť - pravidlá výstavby musí určovať a mať pod kontrolou mesto a developeri ich musia dodržiavať. Je dôležité správne narábať s mierkou nášho mesta a chápať ju ako výhodu. Za rozvoj nepovažujeme nekontrolované rozširovanie mesta, ale predovšetkým zvyšovanie kvality života Bratislavčanov.

Životné prostredie
Bratislava musí venovať náležitú pozornosť ochrane vody, ovzdušia, mestským lesom a zeleni ako kľúčovým atribútom pre kvalitu života a zdravý životný štýl svojich obyvateľov. Naše mesto musí chápať svoju zeleň ako výraznú pridanú hodnotu života svojich obyvateľov a tak sa k nej musí správať.

Inovácie a vzdelávanie
Mesto musí dokázať využiť mimoriadny inovatívny a vzdelanostný potenciál svojich obyvateľov, ktorý pretaví do efektívnejších a kvalitnejších verejných služieb. Mesto má rozumne podporovať školstvo na svojom území a byť v tomto smere vzorom a inšpiráciou aj pre iné mestá.

Kultúra
Rôznosť kultúr a životných štýlov obyvateľov Bratislavy musí byť vnímaná ako výhoda. Kultúra má tvoriť významnú súčasť novotvoriacej sa identity mesta a byť súčasťou každej mestskej politiky.

Ochrana zraniteľných
Mesto má byť solidárne so slabšími a schopné im poskytnúť adekvátnu pomoc a podporu. Bratislava sa musí vedieť postarať o svojich obyvateľov tak, aby dokázali žiť plnohodnotný život a ďalej mohli tvoriť jadro spokojnej mestskej spoločnosti.

Správa mesta
Bratislava má byť spravovaná efektívne, transparentne, participatívne a so starostlivosťou zodpovedajúcou európskym štandardom. Pri správe nášho mesta musí byť určujúca odbornosť pred politickými nomináciami a na kľúčové pozície v mestských podnikoch musia byť otvorené a transparentné výberové konania. Chceme, aby Bratislava bola mestom dialógu a dokázala komunikovať so svojimi obyvateľmi a aktívne ich zapájať do rozvoja mesta.

question Zostaňme v kontakte Odoberajte novinky question Opýtajte sa ma

Opýtajte sa ma

Ak máte konkrétnu otázku,
nebojte sa ma opýtať:

Pridajte sa k nám

Máte chuť, čas a nápad, ako pomôcť zrealizovať náš plán? Pridajte sa k nám a napíšte nám.

Zostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju mailovú adresu a ja vám budem posielať dôležité novinky o Bratislave a našom tíme.